De Sgreeuw van Suskewiet

Alle serieuzeneuzen* wezen in dezelfde richting want wie kent nu niet, 't Slaaplied van ons' spitsneuzige* Suskewiet (> Lb. 02: 14)? Wie las 't recht voor de aap* Sgreeuwlied hieronder nog niet? Tjeempie! Want wie gaapt straks naar de broodschrijverspijp, dicht de mond vol bananenspijs of Streuvelsbrood, en fluit schuinig* mee 't vogelvrijgefloten (Blauwhaus) Weverslied?

Want ziet,
floot Suskewiet (de blinde vink)
die zichzelf in 't werkstuk
(ooitrood en timmergoud)
slechts half weerspiegeld ziet.

...om mijn kunste kromt geen limiet!

Ik sgreeuw* niet, ik wondereis*;
'k ben de aap, dwars én eigenwijs;
'n kleurrijk figuur; 'n potige gijs;
allesb'halve ouwgrauwblommegrijs.

Groote narren hebben groote bellen;
'n vogelvrijfluiter is geen bandiet;
al schiet ik nooit d' hoofdvogel af:
een banaan maakt geen parkiet!

Mijn praatjes vulden de buik niet?
Mijn verze vruchten? Geacht onrijp?
Maar al weef ik nooit de grootste prijs,
ik dicht alle gaatjes met bananenspijs!


Vogelvrijfluiter

Omdat Vrijsluiter No. 01 heimelijk smeekte om een opvolger, voegden we als neven- of blijspel bij Blauwblad No. 08 opnieuw een Vrijsluiter toe. En al meteen moeten we onszelf op de typende vingers tikken! Eigenlijk kunnen we niet anders dan dit voorlopig orgelpunt van 't Blauwbladavontuur de Vogelvrijfluiter* noemen. Kiri Eylaes! U leest het goed: wij houden ons veel vergend self-publishing engagement en deze samenwerking aangaande onze parels voor erezwijnen en vrienden tot nader order voor gestreken*.  

Wil dit zeggen dat ook de hermythische* Blauwhausbeweeging der Aardsmodernisten de stekker uit 't energienet trekt en hun ploeg uit den dwaalgrond slameurt? Blijlange* niet! Het wil enkel zeggen dat we ruimte scheppen voor een andere benadering. Om te muteren tot iets anders, iets vers (lees ook p. 26).

We schreven ons als aartsmodern oteur zo vrij als een vogel maar floten niets uit* want 't zyn goe geeèst'n die weere keeèr'n en wellicht krijgt Blauwblad wel nog ne kwispelsteert naar aanleiding van een nieuw project of initiatief. Ik blijf immers (tegen 't beter te vergeten in), vertrouwen in onze eigenwijze wonderzoekspraktijk en 't recreatief potentieel van onze #AirCrafts. Deze Vogelvrijfluiter* kondigt de winter aan: een broodnodige herbronningsperiode als aanknoop* tot een nieuwe steert en een herbegin.

 

*gepubliceerd in de Vogelvrijfluiter bij Blauwblad no. 08, november 2022: p. 1, 28.


Vogelzang

Ik hoore 't, gij vogelkens,
luide genoeg
herhaalt en herhaalt gij
uw' spraken;
maar, hoe ik mijn beste doe,
spade ende vroeg,
'k en wete er geen zin van
te maken.

Verstaat gij malkanderen,
elk in zijn' taal?
Verstaat, gij die meest en
die merelt,
die lijstert, die leeuwerkt, die
muscht, altemaal
uw maagschap, tot tenden
de wereld?

-

Avonduurlijk* verstaan wij
't kloek Elkanders;
de ToverSpraak van ons'
Suskewiet;
de vrijvogelarij der
Vederlanders:
't nimmer uitgefloten
(Blauwhaus) Weverslied.

 

*verschenen in de Blauwblad Vogelvrijfluiter, november 2022: p. 7

*illustratie: afdruk van schoolstempel 'Vaderlandse Geschiedenis', Uitgeverij Steppe, Ninove (jaren '50)

Link naar het origineel van Guido Gezelle.


Elk vogelke zingt zo 't gebekt is...

Als gij daar wandelt door het woud,
en daar uw zinnen bezighoudt,
gij zult bevinden metterdaad
dat deze spreuke, zeker gaat:

"De vogels zingen in het veld
zoals hun bekken zijn gesteld."

Meestal, wie kromme bekken heeft
bevindt men die van 't roven leeft,
en mits het daar alleen op ziet
zo past die op het zingen niet.

Vindt gij een vogel plat gebekt,
weet dat hij naar het water trekt,
en mits hij in de modder wroet
zo is zijn stemme nimmer zoet.

Een lange bek die heeft de schijn
een harder fluit te mogen zijn,
maar daar komt echt niets anders uit
als ik en weet niet wat 'n geluid,

Ik zegge daarom voor het leste:
de kleine bekken zingen beste.

"Beziet den zoeten nachtegaal;
beziet de vogels al-te-maal:
hoe grooter bek, hoe kwader klang,
hoe kleinder dier, hoe zoeter zang.”

't Is anders met de mens gesteld
dan met de vogels van het veld;
de mensen hebben eenen mond,
maar dienen heeft geen enk'le grond:

Als spreekt er een uit zachte geest,
een ander brult gelijk een beest;
dus al wat onder ons geschiedt
dat komt toch van de monden niet;
de mond is maar een buiten-zit,
‘t is ‘t herte waar de roerder zit:
de mond die bidt, de mond die scheldt,
zoals het binnen is gesteld.

Dus gij die vuile dingen spreekt,
of vinnig met uw tonge steekt,
hou vast dat gij in uw gemoed
een vuil en grauwzaam* monster voedt.

    Het oor dat wijst de kwezel uit,
den olifant zijn lange fluit,
't water kent men aan de mond,
de mensen aan hun eigen grond.

 

*gepubliceerd in de Blauwblad Vogelvrijfluiter, november 2022: p.2-4
*De originele tekst (1632) met als laatste strofe: "Het oor dat wijst de ezel uit, de olifant zijn lange snuit, het water kent men aan de grond, de mensen aan hun eigen mond."


Auwblauwblommen

De korenbloem (Centaurea cyanus), ook wel ‘wilde korenbloem’ genoemd, is een eenjarige plant uit de composietenfamilie en staat op de Nederlandse Rode (planten-)lijst van 2000. In Vlaanderen heeft de soort de status ‘achteruitgaand’. Wij hadden al zo’n flauw vermoeden want volgens Wikipedia "dankt de korenbloem zijn naam aan de traditionele groeiplaats; op akkers tussen het graan. De trompetvormige straalbloemen met driehoekige slippen hebben een opvallende diepe kleur blauw, die aanleiding heeft gegeven tot de naam 'korenbloemenblauw'."

Stijn Streuvels noemde ze auwblauwblommen (Maanden, p. 367) en dat vonden wij weer een mooi verzinnebeeld woord. ‘Auwe’ zou naar (koren-)aar verwijzen: een (Christelijk) symbool voor de overwinning op de dood. Een happy ending met een nieuw begin?

Isabel Bouttens ontdekte de auwblauwblomme in de Woordenschat, scharrelde ze mee uit een pluktuin en bracht ze aardig opgevaasd* mee naar de (Blauwhaus) ‘Sole Mio’ picknick in de Lijsternesttuin op een goêmeidag... daarna lieten we ze drogen.

 

Maar Kiri Eylaes - na twee jaar slameuren
en dolfijntjes buiten de lijntjes kleuren;
verzinnebeelden met verstrooide woorden;
en 't cultiveren van schemerlustoorden:
die schuinse* praatjes vulden de buik niet?
Suskewiet! ’t Is toch te betreuren!

Want wat oogsten wij als halve dwazen;
wat visten wij al op tussen de mazen?
Tussen ’t kaf van ’t korenblommegrauw,
of in 't ooitrood van 't verzilverd blauw?

Vakantiewit, donkerrhout en molleklauw!
’t Lijkt wel 'n ouwgrauwblomme!
Onwaardig nogmaals op te vazen*
maar we kunnen daar - verdomme
wel nog nen bezemstreel aanhazen*!

*gepubliceerd in Blauwblad No. 08, november 2022: p. 6-7, 2-35 (omslag)

Voetnootje 38

Nummer [38] is net als Pi Plus - ons uniek, irrationeel geval - alweer een hoogst uitzonderlijk - (bijna) magisch - en speciaal getal. Het Voetnootje had wellicht zin in een buitenpretje* want het is op een  verdwenen in de marge tussen pagina's 34 en 35 van Lijsternestblad No. 01. Heeft het zich misschien als voorspel van de 'Sole Mio' Potluck Picknick ergens in de hoorspeltuin* van 't Lijsternest verstopt? Aangezien haar eigenaardende* raadselachtigheid pas hier - als (intentioneel?) Schoonheidsfoutje - aan 't zonlicht kwam, zou 'nummer 38' nog maar eens een 'missing link' kunnen zijn in onze queeste naar dé ultieme combinatie voor 't winnen van 't Grootste Lot (> Bb. 00: 28). Help jij ons zoeken? Wie wonderzoekt die wind*!

Eerder verschenen in Vrijsluiter No. 01, mei 2022: p. 20.


High Life Hatters

Op 31 maart 2012 werd bij Julian's Auctions (Gardena, Californië, VS) tijdens een "Hollywood Legends" veiling een onooglijke en afgeleefde bol-hoed geveild en verkocht voor 57.600 $ (exclusief veilingkosten). Een bolhoed die niet door 'Stok-heer' Stijn Streuvels werd gedragen, maar door Charlie Chaplin.

Wij prijzen onszelf nu de kemel te rijk* omdat wij ten Blauwhuize beschikken over een gelijkaardig én onberispelijk exemplaar met daarin hetzelfde HIGH LIFE HATTERS embleem! Wij kochten de bolhoed van een particulier voor 80 € maar wij kunnen U verzekeren dat hier een unieke investering en gigantische opportuniteit voor het bieden ligt*! Onze bolhoed werd immers - zoals het een High Life Hatter betaamt - "op de Bergweide gedragen door de geestrijke* vader van de Aardsmoderne Blauwhausbeweeging* met allitererende naam". Wij overwegen zelfs om weldra een heuse (Blauwhaus) "Follywood Legends" veiling te (laten) organiseren.... 

Tekst en illustratie eerder verschenen in 'Vrijsluiter No. 01', mei 2022: p. 16 .


De uitrijkstoel* van Blauwe Wolk

Vrijblijvend maar wel doorwrocht voorstel ter recreatieve verrijking van de infrastructuur en schrijfaccommodatie van Het Lijsternest.

Wilt u een residentieplek met internationale schrijversuitstraling en faam, luistert: ik zal U eens vertellen hoe de wijsheid in plannen te smeden valt*. In deze hoorspeltuin* moet een resident toch zittend - en plein air - kunnen schrijven terwijl hij of zij geniet van de Wodanwind, zonnewarmte en 't uitzicht - met een glas bruisend vakantiewit ter hand en een broodschrijverspijp in de mond? 

Jammer maar Eylaes! Wanneer die auteur (en wij spreken uit ervaring) zin heeft in een buitenpretje* en plaats neemt aan een picknicktafel, dan ontneemt een haag hem of haar nu net dat toverzicht* over de groengeluwe mosterdvelden en Bergweiden tussen Ingooigem en Tiegem. 't Uitzicht door 't fameuze panoraamglas* dat Blauwe Wolk had gezien toen hij nog woordsprokkelend* in 't onverwezenlijke* staarde; dat bij zag en beschreef op pagina's 10 tot 13 van 't eerste Lijsternestblad.

Daarom stellen wij voor om in de tuin, vlakbij de residentie, een uitrijkstoel* te plaatsen naar ons eigen ontwerp 'dat de geest verheft met de blik die het toverzicht* als een waakzame giraf vrijwaart*.'

Voor de realisatie van deze blikvanger, die knipoogt naar Lijsternest object 0382 en opgevat werd als conceptuele kunstintegratie, zoeken wij de Coeneridders om de poëtische constructie, productiekosten en de erelonen van broodschrijvers en kunstenaars te helpen schragen. Om er mee voor te zorgen dat, wie op de uitrijkstoel* gaat zitten, door droomstelten wordt opgetilt, over de haag kan kijken om d' horizontaal* nog verder te laten rijken*.

Tekst en illustratie eerder verschenen in Blauwblad No. 07/Lijsternestblad No. 02, mei 2022: p. 30-31.


Wodan

U heeft het vast al horen loeien en razen,
die Aardsmodernisten, 't lijken mij dwazen,
die verze vruchten en verstrooide woorden
einderloos* over brood en Bergweide zaaien,
lijsteren* en kraaien - zo maar in 't rond.

Al dat ge-Heiapopeia! en gesuskewiet,
die Buitenpretjes die worden nagefloten
– maloten! Dat is vast niet meer gezond!

Dus, ik neem geen Blauwblad voor de mond
en 'k plak ook geen meer lijster op de wond:
't viel soms zwaar, soms was 't te benijden,
't deed vast deugd die Moedertaal te bevrijden,
maar nu maken ze 't hier toch echt te kakelbont:
d' horizontaal* stroomt toch niet uit hun kont!

't Spookte maandenlang door mijn donderrkop,
'k machineschreef 't geratel vele malen op
maar nu gaap ik mijn slaapmuts weer op:
't Lijsternest staat al genoeg op zijn kop!

 

*Tekst en illustratie eerder gepubliceerd in Blauwblad No. 07: Lijsternestblad No. 02, mei 2022: p. 34-35. Zie ook Vrijsluiter No. 01: 14-15, 16, 18 of Portfolio-sectie


't Slaaplied van Suskewiet

Heiapopeia! Kindjes en vriendjes,
slaapwel, droom zacht - en zie toe:
hoe d' halve maan ons weer toelacht.
't Is hoogtij* voor 't slaaplied van Suskewiet!

Laat ons voor 't verze dromengaan*
nog even als goe geeèst'n[1] swingen;
't geduister door Wodanbochten wringen;
de maan een warm dekentje,
en d' oogluikjes rust toezingen.

goênacht, goêvlucht
Er is geen Wodan die bijt,
geen zwaaiboom* die zucht,
geen maanhond die blaft,
geen #ToverSpraak, of
zwinnewens* gelogenstraft.

Zing Deezekens woorden - dit lied,
en laat die verzilverd blauwe wolken
maar op de verzinnebeelding* drijven.
't Heeft weinig zin nog op te blijven:
ook in 't Lijsternest vergeet men ons niet!

Heiapopeia! Hintjens en Vrienten,[2]
waaiwel*, vlieg zacht - en zie toe:
hoe t' nabestaan ons daar al verwacht.
't Is slaaptij* voor 't hooglied van Suskewiet!

De 'Good Night' dekentjes werden net als de nostalgische 'Sole Mio' dekens geproduceerd door de firma Manta uit Waasmunster. Omdat wij die dekens omtoverden tot Luchtschepen voor de Plaatselijke Bewolking, ontwierpen we met hetzelfde lettertype (Windsor Elongated) een GOOD FLIGHT, GOÊVLUCHT en GOÊNDAG variant.

*Tekst en foto eerder verschenen in Blauwblad no. 07/Lijsternestblad No. 02, mei 2022>: p. 14-15.

Voetnootjes:

[54] "'t Zyn goe geeèst'n die weere keeèr'n." (> Bb. 03: 40 / Lb. 01: 34 / 02: 14, 33).
[55] Arno Hintjens (T.C. Matic) en Henny Vrienten (Doe Maar) zijn overleden in april 2022. Dankuwel, vaarwel, waaiwel* en rest in peace!