De uitrijkstoel* van Blauwe Wolk

Vrijblijvend maar wel doorwrocht voorstel ter recreatieve verrijking van de infrastructuur en schrijfaccommodatie van Het Lijsternest.

Wilt u een residentieplek met internationale schrijversuitstraling en faam, luistert: ik zal U eens vertellen hoe de wijsheid in plannen te smeden valt*. In deze hoorspeltuin* moet een resident toch zittend - en plein air - kunnen schrijven terwijl hij of zij geniet van de Wodanwind, zonnewarmte en 't uitzicht - met een glas bruisend vakantiewit ter hand en een broodschrijverspijp in de mond? 

Jammer maar Eylaes! Wanneer die auteur (en wij spreken uit ervaring) zin heeft in een buitenpretje* en plaats neemt aan een picknicktafel, dan ontneemt een haag hem of haar nu net dat toverzicht* over de groengeluwe mosterdvelden en Bergweiden tussen Ingooigem en Tiegem. 't Uitzicht door 't fameuze panoraamglas* dat Blauwe Wolk had gezien toen hij nog woordsprokkelend* in 't onverwezenlijke* staarde; dat bij zag en beschreef op pagina's 10 tot 13 van 't eerste Lijsternestblad.

Daarom stellen wij voor om in de tuin, vlakbij de residentie, een uitrijkstoel* te plaatsen naar ons eigen ontwerp 'dat de geest verheft met de blik die het toverzicht* als een waakzame giraf vrijwaart*.'

Voor de realisatie van deze blikvanger, die knipoogt naar Lijsternest object 0382 en opgevat werd als conceptuele kunstintegratie, zoeken wij de Coeneridders om de poëtische constructie, productiekosten en de erelonen van broodschrijvers en kunstenaars te helpen schragen. Om er mee voor te zorgen dat, wie op de uitrijkstoel* gaat zitten, door droomstelten wordt opgetilt, over de haag kan kijken om d' horizontaal* nog verder te laten rijken*.

Tekst en illustratie eerder verschenen in Blauwblad No. 07/Lijsternestblad No. 02, mei 2022: p. 30-31.


Voetnootje 38

Nummer [38] is net als Pi Plus - ons uniek, irrationeel geval - alweer een hoogst uitzonderlijk - (bijna) magisch - en speciaal getal. Het Voetnootje had wellicht zin in een buitenpretje* want het is op een  verdwenen in de marge tussen pagina's 34 en 35 van Lijsternestblad No. 01. Heeft het zich misschien als voorspel van de 'Sole Mio' Potluck Picknick ergens in de hoorspeltuin* van 't Lijsternest verstopt? Aangezien haar eigenaardende* raadselachtigheid pas hier - als (intentioneel?) Schoonheidsfoutje - aan 't zonlicht kwam, zou 'nummer 38' nog maar eens een 'missing link' kunnen zijn in onze queeste naar dé ultieme combinatie voor 't winnen van 't Grootste Lot (> Bb. 00: 28). Help jij ons zoeken? Wie wonderzoekt die wind*!

Eerder verschenen in Vrijsluiter No. 01, mei 2022: p. 20.


High Life Hatters

Op 31 maart 2012 werd bij Julian's Auctions (Gardena, Californië, VS) tijdens een "Hollywood Legends" veiling een onooglijke en afgeleefde bol-hoed geveild en verkocht voor 57.600 $ (exclusief veilingkosten). Een bolhoed die niet door 'Stok-heer' Stijn Streuvels werd gedragen, maar door Charlie Chaplin.

Wij prijzen onszelf nu de kemel te rijk* omdat wij ten Blauwhuize beschikken over een gelijkaardig én onberispelijk exemplaar met daarin hetzelfde HIGH LIFE HATTERS embleem! Wij kochten de bolhoed van een particulier voor 80 € maar wij kunnen U verzekeren dat hier een unieke investering en gigantische opportuniteit voor het bieden ligt*! Onze bolhoed werd immers - zoals het een High Life Hatter betaamt - "op de Bergweide gedragen door de geestrijke* vader van de Aardsmoderne Blauwhausbeweeging* met allitererende naam". Wij overwegen zelfs om weldra een heuse (Blauwhaus) "Follywood Legends" veiling te (laten) organiseren.... 

Tekst en illustratie eerder verschenen in 'Vrijsluiter No. 01', mei 2022: p. 16 .


'Sole Mio' Potluck Picknick - 22 mei 2022

De 'Recreatieve Blauwhausbeweeging der Aardsmodernisten' nodigt U uit om in de Lijsternesttuin goêndag of smaakwel* te komen zeggen tijdens onze informele (Blauwhaus) 'Sole Mio' Potluck* Picknick op zondag 22 mei (vanaf 12u).

Wij verzoeken U plaats te nemen op of rond onze geborduurde dekens of Luchtschepen voor de Plaatselijke Bewolking. Om grasduinend door onze (Blauwblad) Lijsternestreeks van de verze vruchtenconfituur op 't krentenbrood of Snørrebröt van bakker Lateur te proeven, terwijl U van 't bruisende lenteleven geniet. En om samen te proosten op Eenieders geluk: Elk zijn goêndag!

In de Lijsternest hoorspeltuin* zullen wij U als Stok-heren en -dames hartelijk verwelkomen! Gewapend met Toovertelstokken en -teerlingen zullen wij U op recreatieve wijze om den tuin leiden en tot bij ons kraam brengen, terwijl wij U de kakelverze* (Blauwblad) Lijsternestreeks spreekwoordelijk zullen aansmeren.

Het gros van onze Blauwhausvrienden is inmiddels vertrouwd met de 'potluck' picknickformule: breng zelf iets mee om te smullen en drinken, en een extraatje om te delen met potentiële nieuwe vrienden als U deze 'happening' in 't Westernvlaamsche* Ingooigem samen met ons ten volle wil beleven...

 

ZONDAG 22 MEI vanaf 12 tot 17u in de tuin van Het Lijsternest:
Stijn Streuvelsstraat 25, Ingooigem (Anzegem). 

 

*toegang tot ons evenement is gratis. Het Streuvelsmuseum kan bezocht worden tussen  11u en 17u (standaard: 3€ / gratis voor jongeren, studenten, lerarenkaart). Parkeren doet U best bij de kerk van Ingooigem (5 min stappen) of ter hoogte van Stijn Streuvelsstraat 17.

*Wij bieden geen eten of dranken te koop aan. Potluck means “bring your own (and share)". De Blauwbladpublicaties zijn wel verkrijgbaar aan ons kraam.

*Dit evenement wordt georganiseerd i.s.m. Het Letterenhuis/Stijn Streuvelsmuseum en kadert in het project VENSTERLANDEN XL (20 en 21 mei). In de nabije omgeving kan je wandelen; kunst zien (bijvoorbeeld in Otegem: de Egelantier of galerie 10a); of nog iets gaan eten of drinken in bistro In d’Halve Maan (Ingooigemplaats, 11u30-18u) waar we het fineerwerk Broodschrijver uit de reeks 'Aardsmodernisten’ presenteren.

 

"Goêndag is een schoon woord, met nog schoner betekenis: ik wens dat de dag u goed zij! Wat kan men hartelijker uitdenken? Jammer dat het schoon gebruik wegvalt – twee mensen die elkaar ontmoeten, onbekenden en de een de ander goede dag toewenst – als er meer zijn, dan luidt het: elk zijn goêndag! Veel schoner dan de gewone groet: salut! die niets inhoudt dan een beleefdheidsformule.
En een ‘goedenavond’, een ‘slaapwel’, ‘goed te rusten’, ‘vaarwel’: wie denkt er aan de verheven betekenis van zulk een wens, of wat het inhoudt een nacht goed te slapen, na de reis goed thuis te komen… enz."

Stijn Streuvels: Ingooigem (III: 290)


Vanilla Fudge

Om maar meteen met de deur in huis te vallen en u uit feestrijke drankwaarheid* wijs te maken dat we het goed met u voorhebben, knallen we deze verze* jaargang groetmoedig* uw brievenbus in met (alweer) een drachtig pamflet barstensvol verstrooide woorden; (bijna) lege dozen en verkoopsplaatjes; wonderbaarlijke hybriden en geschelpte toverknollen die schitteren als diamanten in Stengelstalige* recepten voor riskante gerechten en fratsen vermomd als parels voor 'n rotte erezwijnen* met een truffelneus.

Dat No. 05 meer dan gebruikelijk veel vreemdsprakerige anderstaligheid bevat maakt onze verstandhouding er wellicht niet eenvoudiger op, maar heeft alles te maken met ons geploeter in de multiversele speeltuin voor de geanimeerde kortfilm Yestoday's Garden. Hét project (> p. 17) dat dit jaar bovenaan onze prioriteitenlijst prijkt en ook via Blauwblad verder groeien zal. We moeten onze tijdsbesteding bij dit publicitair engagement immers wijs en weloverwogen leren combineren met onze artistieke ambities opdat beide werelden elkaar niet in de weg komen te staan, maar elkaar kunnen voeden en bevruchten.

Het doet ons dus onzinnig veel plezier om op onze rekeninguittreksels af te lezen dat u weer bijna-zo-goed-als-massaal onze vriendschap heeft gerevaloriseerd door meteen wild enthousiast in te tekenen op onze tweede jaargang! We investeerden al onze winsten meteen in smaakvol vastgoed en kochten bij de Wibra smakelaar* zoveel charmante huizen dat we er geen galerie of museum maar zelfs (bijna) een heuse straat mee kunnen vullen!

Als vast- en snoepgoedbeheerders wanen we ons zuurgrappend* al (bijna) net zo oppermachtig en ondernemingsgezind als de meest ambitieuze, succesrijkste projectontwikkelaar... de Vanilla Fudge.

Text en foto: eerder verschenen in Blauwblad No. 05, februari 2022 (p. 04-05).


Zwarte Sneeuw

Wanneer de winter kuren krijgt
en de oceaan aan haar lippen 
met de gasprijs en de cijfers 
tot ver over de klippen stijgt
- trek dan die deur dicht!

Wrijf warm en blauw je handen, 
roer met die stok door de sleur,
schreeuw klaagmuurs* en vlam
tegenspraak* aan alle wanden 
- schrijf 't gewicht van je af!

Al volgt de rekening gepeperd
diep rood en zonder snuifje goud,
zet voort vrienden, onthoud: 

Die Zwarte Sneeuw is machtig
met scherpe kantjes - prachtig
als 't dooizout klaart en licht
of 't mal refrein van dit gedicht.

 

Illustratie: Wim Wauman en/and Isabel Bouttens voor/for Blauwhaus: Zwarte Sneeuw, 2022.

Tekst en illustraties: eerder verschenen in Blauwblad No. 04, feb. 2022 (p. 6).


(Bijna) lege dozen

We hebben de knepen van 't handeldrijven en fortuinmaken inmiddels zo onder de knikkende knie, dat we ook de kruimels van onze jaaropbrengst meteen weer investeerden in (bijna) lege dozen die we exclusief voor onze 'vrienden' en verzamelaars aanprijzen als unieke schatkisten die onze 'parels voor de zwijnen' kunnen herbergen (en afgehaald of meegezondigd* kunnen worden bij de eerstvolgende Blauwbladzending). 

Aangezien één schatkist in uw boekenkast maximaal 5 rijkelijke Blauwbladen (zonder extra's) magnetisch kan omarmen, bedachten we (alweer) een wonderlijke formule die de omwarmkracht* van onze schatkisten bij inzet van 10 € meteen verdubbelt:

"1 KOPEN = 1 GRATIS"

Vrekkige zwijnen kunnen een afzonderlinge* schatkist bestellen voor 5 € en wie ondanks al onze zakelijke successen nog steeds niet begrijpt waarover wij het hebben: ontdek  onze vriendschapsformules op p. 35. "Help ons brouwen..." en "Verzamel ze allemaal". 

 

Tekst en foto: eerder verschenen in Blauwblad No. 05, feb. 2022 (p. 9).


De Hermythische Kerskaart*

There's a fire glowing
in the womb of Hours and Fates
where the love-entangled grows.

A figure of speech breathing
between the lines – staring
through the maze of shadows
- feeding Cherrytales.

Soon - our ship will set sail
‘cross the Sea of Snails
where the serpent eats its trail.

A lush bouquet of powers
on the runes of ancient towers
and haze like fiddleheads furled
- brightening our world.

In Yestoday’s Garden:
the unknown has to be trusted
- the Blue Hour’s to be adored:

     Garlands and flowers,
     praised be the horde!

 

Tekst en illustratie: eerder gepubliceerd en verzonden als Kerskaart*, december 2021. / Onderstaande 'verklaring' bij de Kerskaart* werd gepubliceerd in Blauwblad No. 05, januari 2021 (p. 12-14):

Er gloeit iets vurigs waar het juffertje-in-het-groen groeit... (of) 't vuur 'groeit' waar de plant Nigella damascena 'gloeit'? Love-entagled is een van de Engelse namen voor deze plant die wordt geassocieerd met vrouwelijke krachten, love-spells, transformatie en het sterrenbeeld weegschaal. De meest voorkomende cultivars hebben blauwe bloemen en de merkwaardige vorm van de 'zaaddoos' werd hier omgevormd tot de ‘kruik’ (GR: pithos) of vaas van Pandora (die Blauwe Wolk al herinterpreteerde[1] als 'hoorn des overvloeds') lijkend op de alchemistische destillatiekolf met wondermiddel van Marc Van Ranst uit het profetische Luttrell Psalter manuscript (> colofon).

De womb is de baarmoeder van de Griekse godin Themis: partner van Zeus, gezegend met profetische gaven en (ook) meestal voorgesteld met weegschaal. Volgens de onbetrouwbare bron Hesiodos[2] zou zij de Hours ('Horae' - godinnen van de natuurlijke orde Eunomia, Diké en Eirene) en de Fates ('Morai' - schikgodinnen Lachesis, Klotho en Atropos) verwekt hebben. Volgens Plato waren de Morai echter dochters van Ananke en in ons Waartoublad[3] kon u alles lezen over de geboorte van haar drie zwarte schapen...

We zien een vrouwelijk personage lezen (‘reading’) maar verhaspelen haar tot stijlfiguur die tussen de regels 'ademt' en visionair door(heen) een ‘doolhof van schaduwen’ staart: een knipoog naar de ‘doolhof metafoor’ die in 'Waartou' ten tonele verscheen (Bb. 03: 24-25). De 'figuur' inspireert (geeft voedsel aan) Cherrytales: een fonetische zinspelling op fairytales die conceptueel verwant is met onze verze vruchten(-confituur)*, voedzame scheppingsverhalen, 'tuinprojecten' en Kersverhalen*.

"Soon – our ship will set sail"

Dat 'schip' zou een van de #AirCrafts[4] of het Blauwhausnarrenschip kunnen zijn (Bb. 03: 6); de 'zee van slakken' staken we reeds over in Waartou (centerfold; Bb. 04: 10) maar wint aan belang m.b.t. het animatieproject-in-wording Yestoday's Garden (> p. 17).

'Waar de slang haar spoor opeet' verwijst naar de slak Snaike (Bb. 03: 14) die nog niet zoals de Ouroboros slang in haar staart ('tail') bijt, maar haar eigen slijmspoor vreet. Sommige elementen vergen dus voorkennis van de lezers die we willen betrekken bij onze spreekwoordelijke zoektocht naar de Woordenschat of 'graal'.

(The Grail?)

Uit man en kracht* verleiden en (zelf-)verwijzen we onze vrienden steeds verder en dieper om de Blauwhaustuinen en langs verhaspelde ruïnes, monumenten, #Aanknopingspunten[5] en #OudeTorens.[6]
Om alle zin en onzin uit de dichte mist ('haze') te doorgronden kan u desgewenst alles wat we ooit publiceerden nog eens chronologisch én diagonaal (én met verbeelding) herlezen tot in de 'blauwe uurtjes', maar wees gerust...
...want uiteindelijk valt 'bende' in onze Kersverhalen* toch beter te rijmen met onze werkelijkheid in de lezersrepubliek dan dat geestrijkere überwezen:

(The 'Lord')

 

Opmerking: 'Yestoday's Garden' is de titel van het animatiefilmproject (in ontwikkeling) van Isabel Bouttens en Wim Wauman maar werd in Blauwblad No. 05 in andere artikels 'verklaard' (met de klemtoon op de eerste lettergreep: vér-klaren).

Afbeeldingen ter illustratie of als verluchtende mosterd uit het Luttrell Psalter (c. 1320-1340): f.147r, f.160r
Courtesy of the British Library (Add. Ms. 42130) / Snaike-stempel

Voetnootjes:
[1/2] Bb. 04: 29.
[3] Bb. 03: 12, 30-31; Bb. 04: 10.
[4] Bb. 02: #12; Bb. 03: 38-39; Bb. 04: 06.
[5] Bb. 02: #07; Bb. 03: 29.
[6] Bb. 00: 5, 19; Bb. 02: #07; Bb. 03: 29; Bb. 04: 7, 10.


Yestoday's Garden

Ooit ontwierpen we een plattegrond als navigatiehulpmiddel voor het multiversum van onze digitale tuin boomvol* symboliek, kromme-wegen* en recreatieve krachten gebaseerd op de vier elementen: aarde, water, vuur en lucht. Vandaag lijken we echter gestrand op een eiland omringd door een Sea of Snails en dus bij een nieuw scenario-in-wording voor de animatie kortfilm Yestoday’s Garden (i.s.m. producent Lunanime en met steun van het VAF). Een project dat aanvankelijk werd geconcipieerd als een groeiend, biodynamisch organisme waarbij gedaanten voortdurend evolueren; betekenissen steeds weer veranderen en nieuwe varianties op verhaallijnen blijven ontstaan.

Op de volgende bladzijden presenteren we in avant-première een herbyrint* met vier uitgewerkte ontwerpen voor de levende organismen en sprookjesachtige hybriden die we reeds aangeplant hebben in de filmische Voorspeltuin* van Gistern* en Heden en waar Niets blijft wat het is, was of lijkt. Elke 'prent' gaat gepaard met een fantasie of 'Song' waarin ideeën tot uitdrukking worden gebracht die richtinggevend (kunnen) zijn voor de verdere evolutie van het tekenwerk en de narratieve ontwikkelingen van de animatiefilm (het script). De specifieke eigenschappen en merkwaardigheden die via de Songs aan de planten werden toegedicht, kunnen nog te allen tijde muteren onder impuls van de jongste inzichten, vruchten of vondsten onzer verbeelding of ten bate van ons overkoepelend Blauwhausavonduur*.

We kindly welcome you on this provisional fantasmagorical trip through our Blauwhaus garden full of marvelous hybrids...

Tekst en illustratie: eerder verschenen in Blauwblad No. 05, feb. 2022 (p. 16-17).


Sea of Snails

The unknown has to be trusted:
whee whee - whish whish