De Hermythische Kerskaart*

There’s a fire glowing
in the womb of Hours and Fates
where the love-entangled grows.

A figure of speech breathing
between the lines – staring
through the maze of shadows
– feeding Cherrytales.

Soon – our ship will set sail
‘cross the Sea of Snails
where the serpent eats its trail.

A lush bouquet of powers
on the runes of ancient towers
and haze like fiddleheads furled
– brightening our world.

In Yestoday’s Garden:
the unknown has to be trusted
– the Blue Hour’s to be adored:

     Garlands and flowers,
     praised be the horde!

 

Tekst en illustratie: eerder gepubliceerd en verzonden als Kerskaart*, december 2021. / Onderstaande ‘verklaring’ bij de Kerskaart* werd gepubliceerd in Blauwblad No. 05, januari 2021 (p. 12-14):

Er gloeit iets vurigs waar het juffertje-in-het-groen groeit… (of) ‘t vuur ‘groeit’ waar de plant Nigella damascena ‘gloeit’? Love-entagled is een van de Engelse namen voor deze plant die wordt geassocieerd met vrouwelijke krachten, love-spells, transformatie en het sterrenbeeld weegschaal. De meest voorkomende cultivars hebben blauwe bloemen en de merkwaardige vorm van de ‘zaaddoos’ werd hier omgevormd tot de ‘kruik’ (GR: pithos) of vaas van Pandora (die Blauwe Wolk al herinterpreteerde[1] als ‘hoorn des overvloeds’) lijkend op de alchemistische destillatiekolf met wondermiddel van Marc Van Ranst uit het profetische Luttrell Psalter manuscript (> colofon).

De womb is de baarmoeder van de Griekse godin Themis: partner van Zeus, gezegend met profetische gaven en (ook) meestal voorgesteld met weegschaal. Volgens de onbetrouwbare bron Hesiodos[2] zou zij de Hours (‘Horae’ – godinnen van de natuurlijke orde Eunomia, Diké en Eirene) en de Fates (‘Morai’ – schikgodinnen Lachesis, Klotho en Atropos) verwekt hebben. Volgens Plato waren de Morai echter dochters van Ananke en in ons Waartoublad[3] kon u alles lezen over de geboorte van haar drie zwarte schapen…

We zien een vrouwelijk personage lezen (‘reading’) maar verhaspelen haar tot stijlfiguur die tussen de regels ‘ademt’ en visionair door(heen) een ‘doolhof van schaduwen’ staart: een knipoog naar de ‘doolhof metafoor’ die in ‘Waartou’ ten tonele verscheen (Bb. 03: 24-25). De ‘figuur’ inspireert (geeft voedsel aan) Cherrytales: een fonetische zinspelling op fairytales die conceptueel verwant is met onze verze vruchten(-confituur)*, voedzame scheppingsverhalen, ‘tuinprojecten’ en Kersverhalen*.

“Soon – our ship will set sail”

Dat ‘schip’ zou een van de #AirCrafts[4] of het Blauwhausnarrenschip kunnen zijn (Bb. 03: 6); de ‘zee van slakken’ staken we reeds over in Waartou (centerfold; Bb. 04: 10) maar wint aan belang m.b.t. het animatieproject-in-wording Yestoday’s Garden (> p. 17).

‘Waar de slang haar spoor opeet’ verwijst naar de slak Snaike (Bb. 03: 14) die nog niet zoals de Ouroboros slang in haar staart (‘tail’) bijt, maar haar eigen slijmspoor vreet. Sommige elementen vergen dus voorkennis van de lezers die we willen betrekken bij onze spreekwoordelijke zoektocht naar de Woordenschat of ‘graal’.

(The Grail?)

Uit man en kracht* verleiden en (zelf-)verwijzen we onze vrienden steeds verder en dieper om de Blauwhaustuinen en langs verhaspelde ruïnes, monumenten, #Aanknopingspunten[5] en #OudeTorens.[6]
Om alle zin en onzin uit de dichte mist (‘haze’) te doorgronden kan u desgewenst alles wat we ooit publiceerden nog eens chronologisch én diagonaal (én met verbeelding) herlezen tot in de ‘blauwe uurtjes’, maar wees gerust…
…want uiteindelijk valt ‘bende’ in onze Kersverhalen* toch beter te rijmen met onze werkelijkheid in de lezersrepubliek dan dat geestrijkere überwezen:

(The ‘Lord’)

 

Opmerking: ‘Yestoday’s Garden’ is de titel van het animatiefilmproject (in ontwikkeling) van Isabel Bouttens en Wim Wauman maar werd in Blauwblad No. 05 in andere artikels ‘verklaard’ (met de klemtoon op de eerste lettergreep: vér-klaren).

Afbeeldingen ter illustratie of als verluchtende mosterd uit het Luttrell Psalter (c. 1320-1340): f.147r, f.160r
Courtesy of the British Library (Add. Ms. 42130) / Snaike-stempel

Voetnootjes:
[1/2] Bb. 04: 29.
[3] Bb. 03: 12, 30-31; Bb. 04: 10.
[4] Bb. 02: #12; Bb. 03: 38-39; Bb. 04: 06.
[5] Bb. 02: #07; Bb. 03: 29.
[6] Bb. 00: 5, 19; Bb. 02: #07; Bb. 03: 29; Bb. 04: 7, 10.


TAGS