Sea of Snails

Verze spreekwoorden

'Dat lange leven moet, moet traag geboren worden,' lazen we op den almanak ten Streuvelshuize.


Read More

De Hermythische Kerskaart*

There's a fire glowing in the womb of Hours and Fates where the love-entangled grows.


Read More

Sea of Snails

The unknown has te be trusted: whee whee - whish whish.


Read More

Twinkle

Toen we op zondag 4 juli een tweede keer dwars door het venster aan de Kleine Markt stapten om een kromme-weg* huiswaarts te nemen, zorgde De Cleyne van Waartours nog voor een onverwachte verleiding.


Read More

Gistern* en Morgen (Deel 1: Winterboom)

Deze ommegang begint rechtsonder wortelsporen, bloedvaten, ladderbenen en een kruin of de sneeuwkuif van een duif welgenaamd Hermes Winterboom – nabij haar donkerblauw ‘maanoog’ onder de nok van ’t winters gewelf.


Read More