Snaike

De Hermythische Kerskaart*

There's a fire glowing in the womb of Hours and Fates where the love-entangled grows.


Read More

Sea of Snails

The unknown has te be trusted: whee whee - whish whish.


Read More

Gistern* en Morgen (Deel 1: Winterboom)

Deze ommegang begint rechtsonder wortelsporen, bloedvaten, ladderbenen en een kruin of de sneeuwkuif van een duif welgenaamd Hermes Winterboom – nabij haar donkerblauw ‘maanoog’ onder de nok van ’t winters gewelf.


Read More