Vooruitzwichten*

Het is u vast niet ontgaan dat de energieprijzen de pan uit rijzen en aangezien wij ten Blauwhuize* dag in dag uit overmatig veel energie investeren om smaakvolle parels voor de zwijnen aan onzen draed te rijgen en telkens weer een vers Blauwblad klaar te stomen, zien wij ons genoodzaakt om onze tijdsrovende gulheid jegens Blauwblad wat in te perken en onze abonnementsformules voor de tweede jaargang keerogend* af te stemmen.
 
Wij zullen onze energie in 2022 vanuit artistiek oogpunt én om den brode evenwichtiger moeten verdelen tussen verschillende projecten zoals het atelierwerk van Wim of het teken- en animeerwerk van Isabel voor de ‘Blauwhaus’ kortfilm Yestoday’s Garden (werktitel) die door een zondvloedige samenloop van ideeën steeds weer in de drukte verdween. Gelukkig zijn al onze ‘projecten’ in ‘t #Hiernumaals en via #AirCrafts met elkaar verweven. Blauwblad blijft garant staan voor een verzamelwaardige en aangroeiende reeks publicaties boomvol* recreatieve beschouwingen, schrijfoefeningen en geïllustreerde verslagen over onze al dan niet geromantiseerde avonduren*. Mogelijk krijgen de Blauwhauspersonage een eigen stem of steken we onze zinnen in* de voorpublicatie van een vers liedjesboek? Een feuilleton? Wie O Wee weet?
 
De ‘vrienden’ zullen onze scheppingsverhalen van nabij kunnen volgen na het afsluiten van een nieuw jaarabonnement (minstens drie edities) dat wij haarscherp aanprijzen vanaf 33 €. Daarom wijzen wij meteen al op het potentieel van een vrijoplopende* bijdrage die als aflaat wel kan tellen. Tenslotte hoopten wij uit onze hoge hoed* nog een toverprachtige* formule voor ridders die willen bijdragen aan ons ‘verzilverd blauw’ en die we een nobele naams- (≥ 88 €) of logovermelding (≥ 220 €) kunnen aanbieden.
 
Tekst: eerder verschenen in Blauwblad No. 04, nov. 2021 (p. 34).

 


TAGS