Oproep – open brief

Nieuwsgierigen, vrienden, familieleden en sympathisanten,
Waarde Blauwgangers, Blauwbuiken, Blauwhäusler,

Gelieve kennis te nemen van onderstaande oproep die ik verspreid in functie van het Blauwhaus: een begeesterde aaneenschakeling van evenementen die tot stand worden gebracht in samenwerking met de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten van Waasmunster, de universiteit van Antwerpen en verschillende verenigingen uit het Waasland en die kaderen in mijn persoonlijke queeste naar de invloed van het ‘hart’ op de ‘ziel’, en vice versa. Deze openbare brief kondigt de slotfase aan van mijn onderzoeksopdracht in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen onder de vlag Making Waves: A Play with Arts and Crafts.

De naam Blauwhaus is een neologisme van kasteel Blauwendael in Waasmunster en het Weimar Bauhaus dat een eeuw geleden (1919) werd opgericht door ‘de zilveren prins’ Walter Gropius en bevat een vette knipoog naar het Red House in Londen van William Morris, iconisch boegbeeld van de arts-and-craftsbeweging in het Victoriaanse Engeland aan het eind van de 19e eeuw. Morris liet zich in en rond zijn huis bijstaan door zijn vrienden van de prerafaëlitische kring, door de natuur en door Arthuriaanse graalridders om samen verbeeldingsrijke manuscripten te verlichten, glasramen, behangmotieven en wandtapijten te ontwerpen en boeken of gedichten te schrijven. In de tuin van het Red House werd de kiem geplant van een ideologie die in het teken kwam te staan van maatschappelijke gelijkheid en dat voortvloeide uit een diepgeworteld verlangen naar kwaliteit.

Het Blauwhaus wil een tijdelijk epicentrum vormen om deze historische ideologie te actualiseren en onder de lentezon kunstenaars, vaklui, muzen, pelgrims en wetenschappers te verenigen in en rond het semi-pastorale kasteel waar gedurende vier weken een bijzonder onderzoekslaboratorium opgericht zal worden en waar verschillende werelden samenkomen. Het team zal zich laten bijstaan door een adviesraad van doctors, professoren, wijzen, welzijnscoaches, jonge en oudere speurneuzen én door talrijke vrijwilligers die de nieuwsgierigheid en gastvrijheid van de ‘blauwbuiken’ deze lente aan het daglicht willlen tonen. Samen willen wij als één dream team het Blauwhaus avontuur inkleuren met een rijk scala aan tinten.

Het Blauwhaus is een ernstig spel en wil in het bijzonder onderzoek verrichten naar de identiteit van de meermin uit het gemeentelijk wapen dat twee eeuwen geleden voor het eerst als gemeentelijk wapen werd herkend (1819). De lokroep van de sirene heeft mij persoonlijk, als initiatiefnemer en spirituele vader van dit verhaal, al geruime in haar macht en heeft een onophoudelijke stroom van gedachten opgewekt die me nauwelijks nog loslaat, een workflow. Ze leidt me langs een alternatieve route tussen koolputten en abdijen, langs huizen voor de geest en werkplaatsen, langs verborgen tuinen en zwarte ruiters via een grillig pad tussen de bewoners van meersen en heide. Haar lokroep deed me participeren in eeuwenoude processie die jaarlijks de lente viert en laat me halt houden bij tal van merkwaardige bomen en plaatselijke bijzonderheden. Overal komen symbolen bovendrijven en worden wij hartelijk verwelkomd.

     We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.

T.S. Eliot, Little Gidding (1942)

De sirene maant me aan om alle nieuwgierigen, sympathisanten, kunstvrienden en inwoners te betrekken bij haar verhaal en om deze open brief, deze oproep op 1 april te verspreiden onder mijn tijd- en streekgenoten. De sirene staat sinds oudsher symbool voor de macht van de verleiding die het verlangen naar kennis en zingeving aanstuurt en huist als mythisch wezen nabij de bron van de verbeelding. Deze lente wil ik haar teken eren als symbool voor de verbindende kracht van de ontmoeting en de heilzame werking van fysieke beweging, de open lucht en de zonnestralen.

Wij Blauwhäusler wensen voor de verwezenlijking van dit verhaal te beroepen op uw bereidwillige medewerking, door u een rol aan te bieden in dit schouwspel, en om samen met ons een artistieke en raadselachtige wandel- en speurtocht op touw te zetten op zondag 26 mei doorheen de ‘de groene parel van het Waasland’. Wij kunnen samen een ontmoeting bewerkstelligen onder de lentezon en verzoeken U om naar buiten te treden en U kenbaar te maken; om Uw talenten deze lente tentoon te spreiden.

Kom samen met ons een potluck picknick houden aan de Durme op Sole Mio dekens (van de Manta) tijdens de dag van de arbeid. Het blauwhaus opent daarna iedere zondagmiddag van de maand mei haar deuren van 14 tot 17u. Op moederdag (21 mei) kan u komen luisteren naar de gevleugelde woorden van dichters en krijgt U de kans om het heemmuseum te bezoeken dat gehuisvest is op de tweede en derde verdieping van het kasteel. Kom kijken, kom helpen en vinden, kom ons verrijken en breng hulde aan de buitenlucht, Flora en Fauna en de zon.

Het artistieke doctoraatsonderzoek, dat aan de oorsprong ligt van dit project, transmuteert gaandeweg in een volksgebeuren, een improvisatie- en verbeeldingstheater dat zich afspeelt in mijn hoofd en in de publieke ruimte rondom het kasteel. De meermin draagt me op om mij over te leveren aan haar gezangen en onderzoek te verrichten in het sociale weefsel van de lokale bevolking en het Land van Waas. Ze geeft me de opdracht om antroposofisch veldwerk te verrichten als een experimentele en kunstzinnige manifestatie van welzijnswerk.

     Ik kwam hier niet om afscheid te nemen van mijn geluk,
En om mijn droefnis te voeden en een gekwetst leven te koesteren,
Dat zich door geleden verdriet misschien verbergt voor de strijd.
Ik kwam kijken naar mijn zoon, en naar mezelf om dapper en sterk te worden,
Dat er hierna twee mannen zullen zijn om het ongelijk te bestrijden;
En ik klamp me vast aan de liefde uit het verleden en van de dag die komen zal,
En het heden, dat is het bouwen aan de man die sterk is in mij.

William Morris, The Pilgrims of Hope (1885)
(Eigen vertaling van de laatste regels van het gedicht)

 

Ik beoefen een vorm van methodacting en het spel kent me een dubbele rol toe die wijst op mijn persoonlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het Blauwhaus avontuur vangt hierdoor aan met een symbolisch beladen pelgrimstocht die op zondagochtend 28 april zal vertrekken aan mijn woning en atelier in Sint-Niklaas in het gezelschap van Loplop en Popol en misschien een kleine groep vrienden en sympathisanten. Eerste halte is voorzien aan begraafplaats Heimolen, gelegen aan de Waasmunsterse Steenweg, waar ik kort de doden wil eren aan het herdenkingsteken van mijn moeder die op 28 april precies één jaar geleden aan een nieuwe reis is begonnen. De route wordt voortgezet langs de Nijverheidslaan, de Oude Heerweg en de Roosenbergabdij. Wij nodigen jullie uit om onderweg aansluiting te vinden bij het kleurrijke gezelschap en mee te wandelen naar het Blauwhaus dat bij aankomst, kort na de middag, officieel ingehuldigd zal worden door de spreekwoordelijke sleutels tot het Blauwhaus te overhandigen aan de aanwezige residenten: de Blauwhäuslers die het laboratorium gedurende vier weken in gebruik zullen nemen om gezamenlijk vorm te geven aan de volkshappening die op 26 mei in Waasmunster deze ontdekkingsreis afsluit.

Geschreven met hart en ziel,
W. Wauman
Sint-Niklaas, 1 april 2019.

PS: Neem deze oproep ter harte en sluit hem in uw ziel want het paradijs is wat wij er samen van maken en is met gedeelde krachten misschien al wandelend te bereiken. Dus:
Volg, deel, speel mee in het Blauwhaus spel en word schandalig rijk!

WWW.BLAUWHAUS.BE
Piscic hic non est omnium
(Deze vis is niet voor iedereen)

#MakingWaves #APlaywithArtsandCrafts #FromtheHeartandfromAbove #WithinWalkingDistance
#DeepResearch #AsAboveSoBelow #MakingisConnecting #ApesBirdsCrafts #FieldWork #Dreamteam
#Bauhaus100 #Meermin200 #DaVinci500 #LoplopPopol #Spring2019 #WimWauman #Waasmunster #Amen

Voetnootjes:


TAGS