Voor Jowan te Waartou

Op 21 augustus 2021 organiseerde de Stichting Johan van Geluwe een “Fandag” in het festivalhuis van Watou waarbij ook het Waartoublad van Blauwhaus even in de schijnwerpers werd gezet. We presenteerden onze (nieuwe) Luchtschepen[1] in de tuin; gaven een onzinnige speech vol #ScrabbleSpraak; er werd geproost en we trakteerden de gasten op een smaakvol #ProefStuk met pralines (op basis van ‘bruisend vakantiewit’) van Nicolas Vanaise (Yuzu, Gent) die vriendelijk werden geserveerd op een verse, tweezijdige grafische Blauwhauseditie: een hypnotiserend spinnewiel/zonnewijzer/kompas vol Blauwhausdoolverwijzingen*.

Tekst en afbeelding: eerder verschenen in Blauwblad No. 04, november 2021 (p. 6)
Foto: Chantal Pattyn en Wim Wauman in Waartou met een van de Luchtschepen voor de Plaatselijke Bewolking (van Madeleine Wermenbol i.s.m. Wim Wauman en Isabel Bouttens, 2021)

Voetnootje:
[1] Madeleine Wermenbol, Wim Wauman en Isabel Bouttens voor Blauwhaus: Luchtschepen voor de Plaatselijke Bewolking (2021); Zie Blauwblad No. 02, #12 / Blauwblad No. 03/Waartoublad, p. 39.


TAGS