Vanilla Fudge

Om maar meteen met de deur in huis te vallen en u uit feestrijke drankwaarheid* wijs te maken dat we het goed met u voorhebben, knallen we deze verze* jaargang groetmoedig* uw brievenbus in met (alweer) een drachtig pamflet barstensvol verstrooide woorden; (bijna) lege dozen en verkoopsplaatjes; wonderbaarlijke hybriden en geschelpte toverknollen die schitteren als diamanten in Stengelstalige* recepten voor riskante gerechten en fratsen vermomd als parels voor ‘n rotte erezwijnen* met een truffelneus.

Dat No. 05 meer dan gebruikelijk veel vreemdsprakerige anderstaligheid bevat maakt onze verstandhouding er wellicht niet eenvoudiger op, maar heeft alles te maken met ons geploeter in de multiversele speeltuin voor de geanimeerde kortfilm Yestoday’s Garden. Hét project (> p. 17) dat dit jaar bovenaan onze prioriteitenlijst prijkt en ook via Blauwblad verder groeien zal. We moeten onze tijdsbesteding bij dit publicitair engagement immers wijs en weloverwogen leren combineren met onze artistieke ambities opdat beide werelden elkaar niet in de weg komen te staan, maar elkaar kunnen voeden en bevruchten.

Het doet ons dus onzinnig veel plezier om op onze rekeninguittreksels af te lezen dat u weer bijna-zo-goed-als-massaal onze vriendschap heeft gerevaloriseerd door meteen wild enthousiast in te tekenen op onze tweede jaargang! We investeerden al onze winsten meteen in smaakvol vastgoed en kochten bij de Wibra smakelaar* zoveel charmante huizen dat we er geen galerie of museum maar zelfs (bijna) een heuse straat mee kunnen vullen!

Als vast- en snoepgoedbeheerders wanen we ons zuurgrappend* al (bijna) net zo oppermachtig en ondernemingsgezind als de meest ambitieuze, succesrijkste projectontwikkelaar… de Vanilla Fudge.

Text en foto: eerder verschenen in Blauwblad No. 05, februari 2022 (p. 04-05).


TAGS