‘Krepel wil altijt voor dansen’

Lestmaal kwam ik in een veld,
Waar Eenieder was gesteld
Tot een uitgelaten vreugd
Naar de wijze van de jeugd;
Jonge lieden van het land
Zongen, sprongen hand aan hand:
Ieder maakte groot geschal,
Ieder was er even mal.

Doch van allen was er een,
Met een krom en krepel been,
Met een plompe, stompe voet,
Die had veren op de hoed
Die was voren aan de dans,
Die was bij de rozenkrans*:
Die was om en aan de mei*,
Die was leider van de rij;
Wat men peep*, of wat men zong,
Krepel had de eerste sprong.

Tekst en afbeelding:
Jacob Cats: Krepel wil altijd voor dansen’
Zinnebeeld uit ‘Spiegel van den Ouden ende Nieuwen Tijdt’, 1632 (deel III: XXIII)

Voetnootjes:
Jacob Cats (1632): Spiegel van den Ouden ende Nieuwen Tijdt. (Amsterdam: Facsimile Uitgaven Nederland N.V., 1968). Vrije vertaling van een tekstfragment bij emblema ‘Krepel wil altijt voor dansen.‘ Wat min of meer betekent: “iemand met weinig kennis van zaken, wil vaak het hoogste woord voeren.” De ‘kreupele’ omvat een zelf-relativerende knipoog naar de onfortuinlijke val van Blauwe Wolk op de vooravond van de apotheose tijdens het eerste Blauwhausavontuur in Waasmunster. Dit beeld was een van de drie emblemata die voor de mosterd zorgden voor het ‘Potluck Kunstenfestival’ ten Blauwenhuize (mei 2021, Sint-Niklaas).

#MadCats legende:
*Eenieder ~ vrije vertaling van ‘yemant’ (iemand); Blauwhauspersonage.
*rozenkrans ~ prijs voor de beste danser.
*mei, meiboom ~ het middelpunt van volksvermaak. Het planten van een meiboom (ook wel meij of mei) is een oud gebruik dat nog altijd voorkomt in grote delen van Europa. In Waasmunster, waar het eerste Blauwhaus avontuur zich afspeelde, wordt jaarlijks een meiboom rechtgezet op 1 mei. Het ritueel planten van de meiboom gaat vaak gepaard met feestelijkheden en uitingen van liefde voor de gemeente waarin men woont. Blauwe Wolk beschouwt de volkse traditie eerder als een vruchtbaarheidsrite en koppelde het motief van de meiboom aan de visserskoning en aan T.S. Eliot’s episch gedicht The Waste Land[30].
*peep (<pijpen) ~ blazen (op een muziekinstrument als pijp of fluit).
*Krepel ~ de kreupele (met ‘Hoge Hoed met Pluimen en Streken’?).

Eerder verschenen in Blauwblad No. 02, mei 2021: p. 2-3; 47.


TAGS